การต่อต้านการทุจริต

ข่าว@Thairath_News: 'บิ๊กตู่' เอาจริง ปราบโกง - ขรก.ทุจริต ทำผิดต้องรับโทษ

http://t.co/xGmI7f12QU เป็นข่าวที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสุจริต และให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างการสุจริต ประเทศไทยมีคะแนนการประเมินความสุจริตอยู่ที่ 38 จาก 100 คะแนน พอๆกับผลการสอบ o-net แต่ก็ถือว่าทุกวันนี้รัฐบาลเอาจริง เอาจังกับการป้องกัน การปราบปรามและเด็ดขาดกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะการให้. ปปช.จังหวัดมีความเข้มแข็ง และทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตแบบเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้มีโอกาสไปร่วมแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรัฐบาลและ คสช.ที่สังคมให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

ขอให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ สู้ความไม่โปร่งใสและทุจริต ให้ได้ครับ และกิจกรรมที่ทำได้ในโรงเรียน. คือ การออมทรัพย์ การจัดเวรยามนักเรียนขาย หรือ ลูกเสือสันติสุขบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)