มุทิตาจิต ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

คืนวันที่ 16 พ.ค.58 ไป มุทิตาจิต ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ จาก มสธ. ณ แดรี่ควีน เกษตรศาสตร์ ซึ่งคุณหญิงกษมา นั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับคุณค่ากิตติมศักดิ์นี้ทั้งความรู้ ความสามารถ และแบบแผนแห่งความประพฤติ ที่สร้างสรรค์คุณูปการต่อสังคม

" สมแล้วที่ ประสบการณ์ ทรงคุณค่า

สมแล้วที่ ภูมิปัญญา มีมากหลาย

สมแล้วที่ องค์ความรู้ มีมากมาย

สมแล้วที่ สู่ความหมาย หลายดุษฎีฯ " (กิตติมศักดิ์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)