ความท้าทายต่อบทบาทครูในศตวรรษที่ ๒๑


โครงการ Teacher Coaching จัดการสัมมนา "การเสริมสร้างศักยภาพครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่อง : บทเรียนสู่ข้อเสนอแนะ" ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ผมได้รับเชิญไปพูดเรื่อง ความท้าทายต่อบทบาทครูในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ไม่มี narrated ppt เพราะความเผอเรอ จึงนำ ppt มาให้ดู ที่นี่ สามารถดูประกอบเสียง ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๓๑ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)