สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖๐) สุภาภรณ์

"สี่พฤษภาฟ้าใสใจผ่องแผ้ว

วันเกิดแล้วแก้วตาพาสุขสันต์

ทำบุญบ้านทานไหว้ร่วมใจกัน

ขอบคุณสวรรค์สรรค์ให้ได้เธอมา

ขอพรดีมีให้เจ้าได้สุข

ขอพรเจ้าพ้นทุกข์สุขหรรษา

ขอพรให้ผู้ใหญ่ได้เมตตา

ขอเธอมาคู่ฉันนิรันดร"

4/5/58

Happy Birthday my dear

เรือนสุภาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุขสันต์วันเกิดครับ สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ นะครับ