สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๘) ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

"ถ้าคุณ ตั้งหวังใจไปแข่งขัน

ไม่ได้ หวั่นพรั่นศัตรูรู้เสมอ

มีข้อ ควรชวนจิตคิดพบเจอ

ได้เปรียบ เธอจึงทำนำทางเดิน

ในการ ก้าวเท้าย่างบนทางสู้

แข่งขัน อยู่รู้ไว้ไม่ขัดเขิน

อย่าลง เล่นเป็นง่ายสบายเกิน

ไปแข่ง เพลินเดินทางตันฝันมลาย"

Morning exercise 3/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

จากข้อคิดของJack Welch

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)