สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕๙) ความจริงใจ

"ความจริงใจ ใช่มาหาได้ง่าย

ไม่ได้ จ่ายเงินซื้อหามาได้หนา

ออกจาก ใจไปอีกใจใช่เจรจา

ปาก บอกว่าจริงใจใช่ใจจริง

แต่ คนเราเขารู้เขาดูออก

มาจาก ซอกลึกในใจชายหญิง

การ รับรู้อยู่เป็นเห็นของจริง

กระทำ สิ่งจริงแท้จึงแน่ใจ"

Morning exercise 4/5/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)