แก่งคุดคู้

โอ้มนุษย์คุดคู้อยู่มากหลาย
ทั้งหญิงชายถ้วนทั่วตัวและฉัน
ย่อมเดินไปในแอ่งอ้างคุณธรรม์
ให้แพรวพรรณพรายแสงแยงนัยตา

จะก้าวไปในเมืองเรืองวิไล
จะเดินตรง..ขวา..ซ้าย...ให้ดูค่า
หากเหลือแรงแสงส่องต้องนัยนา

ต้องหลบมา "คุดคู้" อยู่รังนอนฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียงจันพร้าวความเห็น (0)