กลุ่มของหนูมีกันอยู่ 3 คนคะ ประกอบด้วย

     1.นางสาววันเพ็ญ  แซ่ลี้ (อ้อย)
     2.นายบัณฑิต     แสงวิทยเวช (ป๊อก)
     3.นายสยมภู     ศรีสวัสดิ์ (โค้ก)