​"ชาวไร่ชาวนาจะอยู่อย่างไร?"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

26/04/2558

*********

"ชาวไร่ชาวนาจะอยู่อย่างไร?"

...
ชาวไร่ชาวนา
อยู่กันยากนักหนาพาให้คิด
มิใช่เพราะทุนนิยมข่มให้ติด
ให้สถิตเป็นทาสประกาศตาม


แต่เพราะเราถือเป้าหมายเป็นวัตถุ
มิล่วงลุความสุขทุกข์จึงถาม
มิได้ถือเอาชีวิตจิตนิยาม
ถือเอาความพอมีกินมาแข่งกัน


แต่เราเอารายได้มากำหนด
เอาบ้านรถ ทีวี มาแข่งขัน
เอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสารพัน
อวดประชันเป็นตัวตั้งมุ่งหวังมี


จึงก้มน่าก้มตาผ่อนวัตถุ
ให้บรรลุตามหวังนั่งเป็นหนี้
อีกค่าปุ๋ยค่ายาหามาซี
กู้เงินที่สหกรณ์ผ่อนใช้กัน


ผ่อนไม่ดีหนี้ใหม่ได้พานพบ
มิรู้จบต้องโฉนดโชติความฝัน
ธ.ก.ส.ก่อหนี้ลึกตรึกไม่ทัน
หมดที่พลันต้องเช่าเขาทำกิน


เป็นชาวนาชาวไร่ใช่สินะ
ควรลดละกิเลสเหตุสูญสิ้น
อยากมีสุขให้มากพรากชีวิน
เท่าทันกินกามเกียรติที่เบียดตน


...


ชีวิตที่อิงธรรมชาติควรลดวัตถุนิยมให้มาก...

ควรถือเอาความสุขนิยมหรือชีวิตนิยมเป็นตัวตั้ง...

อย่าหลงตามทุนนิยมและวัตถุนิยมกันให้มากนัก...

มิฉะนั้นแล้ว...พวกเรา(ชาวไร่ชาวนา) จะไม่เหลืออะไรกันเลย...

แม้แต่โฉนดที่ดิน...

...ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย...


"พี่หนาน"
25/04/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)