การวัดและประเมินผลการศึกษา ๓ : การสอบที่ดีมีคุณประโยชน์ด้านใดบ้างในศตวรรษที่ ๒๑ (๑๑๓)


การวัดและประเมินผลการศึกษา ๓ : การสอบที่ดีมีคุณประโยชน์ด้านใดบ้างในศตวรรษที่ ๒๑

..........การวัดและประเมินผลที่ดีมีคุณภาพ ข้อสอบมีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น กระบวนการดำเนินการยุติธรรม ก็จะส่งผลดีให้คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผลของการสอบจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยน์กับ

๑) ครูผู้สอนและนักเรียน ทำให้รู้ความสามารถของนักเรียน เก่ง - อ่อน ด้านใด มีพัฒนาการด้านการเรียนช้า-เร็ว ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี-ไม่มี ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีมี-ไม่มี ทักษะชีวิตและการแก้ปัญหา มี-ไม่มี ทัศนคติ เด่น-ด้อยด้านไหน การจัดการเรียนการสอนควรปรับปรุงตรงไหน วิธีการสอนใดดี เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบการเรียนของบุตรหลาน และใช้เป็นระเบียนสะสม

๒) ด้านการบริหาร นำผลการสอบไปพิจารณาในการจัดห้องเรียนเพื่อส่งผลต่อการจัดการศึกษา เช่น ห้องเก่ง-อ่อน หรือ คละกัน ช่วยให้รู้ว่าหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร ด้านใดบ้าง จึงจะทำให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่ ๒๑ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) ด้านการแนะแนว "ช่วยให้เด็กเข้าใจและช่วยตัวเองได้ " ครูจะต้องทำให้เด็กเข้าใจในความสามารถตนเอง เห็นศักยภาพภาพตนเองชัดเจนขึ้น เสริมกำลังใจให้เด็กเอาชนะปมด้อยและนำปมเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แนะวิธีเรียน แนะแนวอาชีพ และทำให้ผู้ปกครองเข้าใจในตัวเด็กจะได้ช่วยเด็กให้ตรงกับความถนัด โรงเรียนนำผลสอบมาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไข

..........ผู้เขียนมีความเห็นว่า การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครูจะต้องให้ความสำคัญของ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อย่างจริงจังทั้งสามอย่างนี้จะต้องสัมพันธ์กัน มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครูและนักเรียนที่มุ่งเน้น "กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้" โดยใช้ฐานคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ๑) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ๒) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ และ ๓) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 589249เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2015 10:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 เมษายน 2015 10:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

ขอบคุณค่ะ..กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะสะท้อนว่าผู้เรียนรู้และผู้ให้ความรู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะครูอร

เป็นกำลังใจให้ค่ะ ....

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

ที่ให้คำแนะนำ

ขอบคุณค่ะ คุณมนัสดา ที่ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอ Dr.Ple ที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณยายธี ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี