ชีวิตที่พอเพียง ๒๓๙๑. ไปสิงคโปร์ ๔. เรียนรู้เรื่องผลสำเร็จด้านการศึกษาของสิงคโปร์


ตอนนั่งรถที่โรงแรม Grand Copthorne Waterfront จัดไปรับจากสนามบินไปโรงแรม ผมหยิบหนังสือพิมพ์ ที่เขามีให้อ่านในรถขึ้นมาอ่านผ่านๆ พบเรื่อง Best A-level results since curriculum changeทำให้ชื่นชมวิธีจัดการศึกษา ของสิงคโปร์

โปรดอ่านบทความตอนที่บอกว่า ในการสอบ GCE A-level ผู้เข้าสอบต้องแสดง ๔ อย่างคือ

ความรู้ในเนื้อหารายวิชา

สอบความรู้และการสืบค้น (knowledge and inquiry)

โครงงาน

ภาษาที่เป็นภาษาแม่

ผมเดาว่า เขาคิดหรือถกเถียงกันอย่างดี ว่าวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาพื้นฐานอย่างไร จึงจะเหมาะกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีพลเมืองหลายชาติหลายภาษา ให้ดำรงอัตลักษณ์ และศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ของตนไว้ เขาจึงสอบภาษาแม่ ไม่ใช่บ้าภาษาต่างประเทศ ทั้งๆ ที่สิงคโปร์เป็นประเทศนานาชาติ


วิจารณ์ พานิช

๗ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)