"ผู้นำ" นำพาองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างไร


คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำที่ดี คือ ต้องกล้าที่จะแตกต่าง และต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำ ไม่ใช่ทำเพราะต้องไหลตามน้ำ หรือทำเพราะคนอื่นสั่งให้ทำ

ผู้นำต้องมองเห็นองค์กรอย่างถ่องแท้ ต้องรู้ว่าจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้ผลักดันจุดแข็งให้เด่นมากขึ้น และปรับปรุงหรือแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงจะพาองค์กรไปได้ ที่สำคัญกว่านั้น ผู้นำต้องรู้ความสำคัญขององค์กร รู้ว่างานหลักขององค์กรคืออะไร หน้าที่หลักคืออะไร อะไรที่ห้ามผิดพลาดในองค์กร หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีผลกระทบกับองค์กรระยะยาว หรือระยะสั้น มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการมากแค่ไหน หรืออย่างไร ที่สำคัญที่สุด ต้องรู้ว่าความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ต่อองค์กรของเราคืออะไร แล้วเราจะทำงานตอบโจทย์ขององค์กรที่เรานำพาได้อย่างไร

หากเราเป็นผู้นำที่ไม่รู้จักเรียนรู้สิ่งพื้นฐานเหล่านี้่ขององค์กร แน่นอน ยากที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย หรือความสำเร็จได้ นี่ยังไม่ได้พูดถึงรากฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กร คือ ความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ของบุคลกรภายในองค์กร ซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำ ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังของคนทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้ ความเป็นหนึ่งเดียว จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เพราะความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ต้องเกิดจากมาจากภายใน เกิดมาจากรากฐาน หากรากฐานหรือภายในดี อย่างอื่นก็ต้องดีตามด้วย

ความสามารถสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้นำ คือ การต่อรอง ต่อรองเพื่อการ balance หรือ การทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทุกฝ่ายต้องมีที่ยืน หรืออยู่ได้ อย่างไม่อึดอัด ที่สำคัญทุกคนในองค์กรต้องมีแรงจูงใจและความสุขในการทำงาน เพราะแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดขององค์กร คือ บุคลากรในองค์กรนั่นเอง

ขนาดขององค์กร ก็มีส่วนสำคัญในการบริหาร ยิ่งองค์กรขนาดใหญ่เท่าไร ก็ยิ่งบริหารยากเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารที่มององค์กรของตัวเองได้อย่างถ่องแท้ ก็จะสามารถจัดวางคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเป็นหัวหน้าในแต่ละส่วนงาน ให้เหมาะสมกับงาน และสามารถให้ความสมบูรณ์ในแต่ละแขนง หรือแต่ละกิ่งก้านสาขา ได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง อย่าลืมว่า ถ้าองค์กรใหญ่ นั่นหมายถึง ทุกๆ สาขา ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ แผนก ที่เป็นส่วนงานเล็กๆ มีความสำคัญเท่ากันทั้งสิ้น เพราะหากแผนกใดแผนกหนึ่งมีปัญหา หรือล้มเหลวในการบริหาร องค์กรนั้นก็จะล้มเหลวไปด้วยอย่างอัตโนมัติ

หากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้นำ" มองเห็นองค์กร และทำนายทิศทางขององค์กร ประเมินองค์กร ได้มากแค่ไหน หรือได้ดีเท่าไร ก็จะนำไปองค์กรสู่ความสำเร็จได้มากเท่านั้น

หมายเลขบันทึก: 588325เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2015 12:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 เมษายน 2015 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ

ขอบคุณมากคะ Dr. Ple สำหรับดอกไม้ และกำลังใจคะ

* ผู้นำ พึงสุภาพ.............ต้องกำราบ ทระนง

จองหอง ลำพองจง..........ระงับลง ด้วยธรรมา


* ผู้นำ พึงสดับ...............ใช่จ้องจับ โต้วาจา

ติชม หรือคือยา...............จงตรวจตรา สอบประเด็น


* ผู้นำ พึงฝากชื่อ............ให้ระบือ ดับทุกข์เข็ญ

ดุจลม ดั่งฝนเย็น..............เป็นที่พึ่ง ผองปวงชน


* ผู้นำ พึงซื่อสัตย์............ต้องขจัด ประโยชน์ตน

คลางแคลง ว่ารวยล้น.........อาจถูกก่น ประณามทราม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี