รักกันที่ตรงไหน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นางสิริมา หลานสาวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ งามเลิศในปฐพีเป็นที่คลั่งไคล้ ของชายทั้งปวง ปรารถนาจะได้นางเป็นคู่เสน่หา แม้ภิกษุสาวกของพุทธองค์ บางส่วนก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรม พอนางตาย ศพขึ้นอืดพอง พระราชาตั้งราคาว่าใครอยากได้ศพนางสิริมาให้จ่ายเงินมา ๕๐๐ กหาปณะ(๒,๐๐๐ บาท) ไม่มีใครอยากได้เลย สุดท้ายให้ฟรีก็ไม่มีใครเอา
นี่แหละหนาคนเรา ที่ว่ารักกันนักหนา พอตาย ก็กลัว ก็รังเกียจ กัน
ท่านทั้งหลายเอ๋ย อย่ายึดมั่น ถือมั่น ใดๆเลย เป็นอนิจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น
(แหล่งข้อมูล หนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)
ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุลเรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับธรรมมะดีๆครับ

เปิดเทอมสงสัยจะได้พบกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.ขจิต ดีใจถ้าได้พบกันครับ