สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๙๒) อวยพรวันเกิด

"ขออวยชัย ให้สิ่งดีมีแด่ท่าน

อายุ ผ่านนานวันอันสดใส

วรรณะ ผ่องต้องตามงามวิไล

สุขะ ได้ให้ห่างทุกข์สุขนิรันดร์

พละ แรงแกร่งพลังทั้งใจกาย

ยสะ หมายมุ่งจำนงตรงสู่ฝัน

ธนะ มากหลากทรัพย์นับอนันต์

สิริ พรรณมั่นไว้ให้เรืองรอง"

21/3/58

สุขสันต์วันเกิดแด่อาจารย์ทวีป เหล็กขำ ด้วยความเคารพครับ

อาจารย์ประจำชั้นสมัยเรียน ม.5/1 เมื่อปี 2528 (รุ่น 87)

รร.สวรรค์อนันต์วิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)