พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ตอน พระราชบัญญัติซ่อมแซมชดใช้หนี้

แนวความคิดในการซ่อมแซมชดใช้หนี้หรือการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ เป็นแนวคิดที่มีที่มาจากทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษที่สำคัญ คือ ทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้ ซึ่งเป็นทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษที่ใช้กันอยู่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา และ ประเทศจักรวรรดิโรมัน สำหรับบทความเรื่องพระราชบัญญัติซ่อมแซมชดใช้หนี้ฯ 1994 ของสาธารณรัฐเช็ก ที่นำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสองประการ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและโครงสร้างของกฎหมายซ่อมแซมชดใช้หนี้ฯ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบทของทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษ ที่นอกเหนือจากทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษเพื่อการแก้ไข และการแก้แค้นทดแทนซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไปในงานราชทัณฑ์ของไทยแล้ว ยังมีความหมายรวมถึงทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้ฯ ซึ่งอยู่ในขอบเขตปริมณฑลของทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษด้วยอีกทฤษฎีหนึ่ง...............


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ แต่เข้าไปอ่านรายละเอียดไม่ได้ค่ะ

ขอบคุณครับน้องสาวนุ้ย ที่สนใจบทความเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เดี่ยวพบจะลองเข้าอ่านจากคอมเครื่องอื่นดูเพราะเครื่องของผมอ่านได้ ผลประการใดจะแจ้งให้น้องทราบน่ะครับ

ผมแก้ไขสามารถอ่านได้แล้วครับน้องนุ้ย