เดือนมีนาคม 2558

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แล้วเดือนที่ 3 ชองปี 2558 ก็ย่างกรายเข้าแล้วเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2558 อันเป็นวันสตรี ที่มีการว่า สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษกับสตรี ผลออกมาเป็นอย่างไร สำหรับประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ เห็นเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง แต่อย่างไรเสีย การเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมากันทั้งนั้น ส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมกับความเป็นจริงเช่นนี้ อันทำให้เราต้องเป็นอยู่อย่างเช่นปัจจุบัน หรือว่าไม่จริง ให้ลองพิจารณาด้วยจิตพิเคราะห์กับจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเห็นประโยชน์ของดังกล่าวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Vitaday(สรรพสารเสริมภัค)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หายไปนานมากๆเลยครับ

คิดถึงๆๆ