​ความรู้เรื่อง coaching


คศน. จัดอบรม coaching มีการบันทึกสาระไว้อย่างดี อ่านได้ ที่นี่

ผมเคยเขียนบันทึกเรื่อง coaching ไว้ ที่นี่โปรดสังเกตว่า วิทยากร coaching แต่ละสำนักมีทฤษฎีและปฏิบัติแตกต่างกันอยู่บ้าง


วิจารณ์ พานิช

๗ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)