โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมที่ 1


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ถนนปัทมานนท์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข : กิจกรรมที่ 1

โดยมี ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อประธานความว่าในนามคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องขอกราบขอบพระคุณที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ให้เมตตานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข กล่าวได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการและมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจตนเองสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณธรรม ความดีงามในชีวิตสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายค่านิยม ๑๒ ประการเกี่ยวกับการมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

สำหรับการจัดโครงการวันนี้ (2 มีนาคม 2558) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จำนวน 400 คน ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้สนับสนุน

หมายเลขบันทึก: 587078เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2015 04:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2015 04:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ

-ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆท่านด้วยนะครับ...


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี