10 วิธีในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ตอนที่ 5

7. จงหาติวเตอร์ส่วนตัว (Find a personal tutor)

ไม่มีวิธีการที่จะให้คุณก้าวหน้าในภาษาอังกฤษเสียยิ่งกว่าคุณจะต้องปรึกษาเรื่องภาษากับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (native speakers) ในบางกรณีคุณอาจรู้จักกับพวกครูหรือศาสตราจารย์ ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นสูง

จงถามคำถามผู้คนเหล่านี้ (อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง) พวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องไวยากรณ์ที่ถูกต้อง, การสะกด, น้ำเสียง และ สไตล์ (tone and style) พยายามทำเรื่องนี้ด้วยตนเอง คุณจะมีภาษาอังกฤษที่ก้าวหน้ามากขึ้น

8. จงอยู่อย่างถ่อมตัว (Stay humble)

ถึงแม้ว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 จะมีทุกข์ในเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีน้อยคนมากที่จะให้ภาษาอังกฤษของตนอยู่ในระดับการพิมพ์เป็นนิตยสาร หรือ งานเขียนหนังสือที่ได้รับรางวัล แต่สิ่งนี้ก็มิได้หมายความว่าคุณจะไม่ไปถึงในระดับนั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างไร แต่คุณจะต้องเปิดใจต่อการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์นั้นให้ได้ (constructive criticism)

การเรียนรู้มิเคยหยุดนิ่ง และ กระบวนการเรียนรู้นี้ส่วนหนึ่งคือการอภิปรายงานของคุณเองกับงานที่ก้าวหน้ากว่าของคุณ และการนำเสนอคำวิจารณ์นั้นมาปรับปรุงงานของตน

จงอย่าพลาดในการใช้โอกาสเหล่านี้ เพื่อการทำให้งานเขียนของคุณมีก้าวหน้า โดยการถ่อมเนื้อถ่อมตัว

หนังสืออ้างอิง

Jennifer Frost.(2013).10 Ways to Improve Your English Writing Skills Today.

http://www.grammarcheck.net/10-ways-to-improve-your-english-writing-skills-today/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จงอยู่อย่างถ่อมตัว (Stay humble).....


ขอบคุณค่ะ