เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558


15 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตื่นเช้าตรู่เพราะต้องเดินทางไกลไปจังหวัดนครนายกเพื่อประชุมโครงการสัมมนา. ปปช.สพฐ. ระดับจังหวัด ที่เคยประชุมเมื่อปีที่แล้วไป 2 ครั้ง. การขับรถยามเช้าไม่มีปัญหาเพราะรถส่วนใหญ่มุ่งหน้าเข้ากรุง. แต่เราออกต่างจังหวัดถนนจึงโล่ง. ถนนบางช่วงกำลังปรับปรุงผิวจราจร แต่ก็นับว่าไม่ติดขัดอะไร ถึงภูเขางามรีสอร์ท สถานที่ประชุม 9 โมงกว่า เช็คอินเข้าห้องพัก การประชุมเป็นไปอย่างหลวม ๆ วิทยากรที่มาบรรยายวันนี้ คือ. ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปช. คุณอุทิศ บัวศรี เพื่อนร่วมรุ่น บปค.2 ที่ศาลปกครอง. ผู้เข้าประชุมมี ผอ.เขต. ไม่กี่ราย นอกนั้นเป็นท่านรองฯ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและนิติกร. บ่ายก็ยังเลียบๆเคียงๆชกไม่ตรงเป้า ทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาไปมากโดยเปล่าประโยชน์ เย็นพักค้างเป็นห้องเดี่ยวตึกหน้าติดถนนใหญ่ แต่ก็หลับดี

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตื่นตั้งแต่ตี4 ตัดสินใจว่าจะกลับเย็นนี้ ทั้งที่ตั้งใจเดิมว่าจะค้าง 2 คืนและจ่ายค่าที่พักเพิ่มไปแล้ว เพราะมีงานเร่งด่วนและสำคัญกว่างานนี้รออยู่ เช้าไปห้องอาหารฝั่งหอประชุม. กินข้าวต้มขาวรสเค็ม ๆ กับยำผักดอง นั่งคุยกับผอ.เขต กลุ่มศึกษาธิการจังหวัดที่เหลืออยู่ 2-3 คน งานประชุมเช้านี้ก็หลวมจนต้องปล่อยให้กินข้าวกลางวันตอน 11นาฬิกา. บ่ายจัดกลุ่มตามเขตงานของ ปปช. ผมได้รับมอบตำแหน่งประธานกลุ่มโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็น ผอ.เขต เพียงคนเดียวในกลุ่มนี้ เขาให้ทำแผน 3 ปี 2558-2560. ช่วยกันทำจนเสร็จ เย็นเดินทางกลับ มอบให้เลขานุการกลุ่มทำหน้าที่รายงานกลุ่มพรุ่งนี้ คือท่าน รองฯ อรวรรณ แสงสุวรรณ์ จาก สพป.นนทบุรีเขต 1 ขากลับรถก็น้อยเพราะรถวิ่งสวนทางกลับบ้าน เราเข้าเมืองเลยสบาย

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงสำนักงานเช้า เลยไปดูประตูหลวงปู่ทวด ช่างติดตั้งเสร็จแล้ว เหลือทุบของเก่าซึ่งก็จะทำในวันนี้ ได้วางแนวทางขึ้นเป็นสองระดับ ฝาด้านหลังให้ลุงแดงยิงซิลิโคนกันน้ำรั่วซึมเข้ามา. กลับมาห้อง ศน.ประสิทธิ์ เสียงแจ๋ว มาเชิญไปพบครูโครงการ. ECO SHOOL. บอกว่าเชิญครูมา 19 โรงเรียน เอาเข้าจริงสัก 10 โรงเรียนจะถึงหรือเปล่าเพราะนั่งกันหรอมแหรม อย่างนี้เราสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะจัดอาหารว่างอาหารกลางวันเผื่อคนไม่มาที่สำคัญได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หวังผลสำเร็จยาก ลงมาดูแฟ้มเอกสาร มีใบลาพักผ่อน 2-3 ราย ทั้งที่พรุ่งนี้ สพฐ. จะมาตรวจมาตรฐานเขต รองที่ดูแลก็เห็นควรอนุญาตกันมา ก็อนุญาตไปแต่ใจก็ตำหนิว่าคนพวกนี้เห็นแก่ตัว พึ่งพาอาศัยไม่ได้ เป็นเพียงคนอาศัยไปวัน ๆ บ่ายกลุ่มอำนวยการขึ้นไปเตรียมห้องแสดงตัวชี้วัดตามมาตรฐานเขตที่ห้องประชุมชั้น3 เห็นทำกันอยู่4-5 คน น่าเวทนามาก เจ้าของเรื่องหอบต้นฉบับมาหาบอกว่า มีศน. รายหนึ่งยังไม่ส่ง เขาก็บอกว่าฝากต้นฉบับไว้แล้ว เห็นจวนตัวเลยจัดการเขียนให้ไปพิมพ์ ไม่อยากเสียเวลาเกี่ยงกันไปมา จะต่อว่าต่อขานไปก็แก่เกินแกงกันแล้วทั้งนั้น ไม่กี่วันก็กลับบ้านไปเลี้ยงหลาน เห็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้มาตรฐาน เพราะคนไม่ได้มาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558. ถึงสำนักงานเช้าตรู่ เดินดูความเรียบร้อยและความพร้อมในการรับการตรวจจากกรรมการ สพฐ. จัดเอกสารไว้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดคอยชี้แจงและตอบคำถาม. ประธานกรรมการ นายกนก อินทรพฤษ์ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่อีก 2 ราย การตรวจติดตามเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ผลัดกันซักผลัดกันขี้แจงจนเที่ยงลงทานข้าวที่สโมสร บ่ายตรวจเอกสารหลักฐานที่เราอ้างไว้ในตอนเช้าว่าจริงหรือไม่ ความจริงผมมีประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ในภาคบ่ายเลยบอกลาการประชุม. ด้วยเรื่องสำนักงานมีความสำคัญ ไม่สามารถให้ใครแทนได้ ส่วนที่ ก.ค.ศ. คนเก่งเยอะแล้ว ที่สำคัญเมื่องานไม่แน่น หัวหน้าไม่อยู่จะไปกันใหญ่

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เช้ามีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหาจักรีระดับจังหวัด. มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวินชัย อุยางกูร เป็นประธาน. คณะกรรมการที่ออกไปติดตามตรวจสอบสภาพจริงได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม. ในที่สุดคณะกรรมการมีมติให้ส่ง นางนันทนิจ เที่ยงพูนโภค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร และนางเบญจมาศ จุลวงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี เข้าคัดเลือกระดับประเทศ.

บ่ายรอรับข้อสอบจาก มศว. ที่น้ดมาส่ง โดยนัดหมาย สพป.ปทุมธานีเขต2. และ สพม.เขต 4 มารับที่เขต 1 ผู้แทน สพฐ. คุณ สุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการฯและทีมงานมาติดตามการรับส่งข้อสอบจนเราไปเก็นในห้องนิรภัย และคงจะติดตามต่อเนื่องไปถึงการสอบในวันที่ 14และ15 กุมภาพันธ์ 2558 บ่ายวันนี้นัดกรรมการมาประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือหากเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ได้ ลงทุนเลี้ยงข้าวกลางวันคนข้าสอบ100 กว่าคน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายไปหากินข้างนอก ย้ำกับกรรมการว่า งานนี้เราต้องไม่ให้มีการทุจริตและไม่ให้เกิดความบกพร่องจากความประมาท เลินเล่อ นี่คือความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์ ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 586168เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2015 22:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 18:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ติดตามอ่านมาเรื่อย ๆ ทำให้เห็นภาพการทำงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ

ตามมาให้กำลังใจ ผอ ครับ

มีทั้งคนทำงานและไม่ทำงานนะครับ

ชอบใจเรื่องการสอบผู้บริหารที่ทำแบบรัดกุมมากครับ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี