วันพรีเซนต์งาน

วันนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนทำ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาพรีเซนต์งานเกี่ยวกับเรื่อง ระบบสารสนเทศ

ถึงแม้จะอ่าน แต่นักเรียนทุกคนก่อมีความกล้าแสดงออก ไม่อายที่จะออกมารายงานให้เพื่อนฟังหน้าห้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (0)