ตั้งใจเรียนกันจิง

ตั้งใจเรียนกันจริง ๆ นะ เด็กพวกนี้ทำงานเสร็จเมื่อไรเป็นแบบนี้กันตลอด

แต่ดีนะที่ยังงานงานส่ง ตรงเวลาตอลอด เด็ก ๆ ทุกคนรู้หน้าที่ตนเองว่า เวลาไหนควรเล่นเวลาไหนทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (0)