งานประดิษฐ์

วันนี้เป็นการประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ของเด็ก ๆ โดยมีการกำหนดค่าใช้จ่าย ไม่ให้แตละกลุ่ม ใช้เงินเกินกลุ่มละ 100 บาท

ผลงานของหนูคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่2/2557)ความเห็น (0)