คำกล่าวเปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


คำกล่าวพิธีเปิด

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558

ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์2558

*************************

เรียน - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

- ปลัดจังหวัดตราด

- ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

- ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

- ท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดทุกท่าน

- ท่านนายอำเภอบ่อไร่

- ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

- ท่านสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

- ท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ่อไร่

- คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

  • 1.ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่กรุณากล่าวต้อนรับและ

ขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ที่กรุณากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม ฯ

  • 2.ผมขอเรียนว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558"ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดในวันนี้

-2-

3.หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา โดยปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  • 4.โครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นลำดับ และยังได้ปฏิบัติงาน

เชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจร โดยออกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอำเภอพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ เริ่มดำเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

  • 5.ต่อมาในปี 2551 ได้เริ่มโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯปฏิบัติงานใน

รูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ลงไปปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปีละ 5 ครั้งและเคยได้มาดำเนินการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา

  • 6. ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาหน่วยแพทย์จักษุฯ ได้ดำเนินการมาจะครบ 20 ปี

โครงการนี้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 158,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 40,000 รายและในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558

  • 7.สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงได้

จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสนี้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  • -3-
  • 8.การดำเนินการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ก็ด้วยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุก

ท่านที่ร่วมกันบริหารจัดการเป็นอย่างดี ผมจึงถือโอกาสขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน ณ ที่นี้และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

  • 9. บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด "โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม

เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558" ณ บัดนี้ และขออำนวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

หมายเลขบันทึก: 585857เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 11:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 11:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี