จัดทำสื่อแหล่งเรียนรู้ ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู

.........เป็นเวลา 1 ปีเต็มที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์สอนที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย>>>สิ่งแรกที่เจอสภาพห้องคือ ของเยอะมาก มีแต่ฝุ่น ไม่มีป้ายนิเทศ สื่อความรู้ให้แก่เด็กเลย

.......................

ดิฉันได้ปฏิบัติจัดการทำสื่อมาติดทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน ให้สวยงาม และเป็นห้องที่น่าเรียนน่าอยู่ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)