ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

มีพัฒนาการอย่าต่อเนื่อง

หลากหลายวิธีและเทคนิคการสอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ร่วมกันนะครับ