บันทึกระหว่างทางของความเป็นครู

ความเป็นครูเราจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความถูกต้องและเหมาะสม .....

มีความรู้สึกเล็กๆ ว่าตัวเองอาจจะดูโหดไป เข้มงวดเกินไป ที่ไม่ให้นักศึกษาที่มาสายเกินกว่า 15 นาที เข้าสอบย่อยเก็บคะแนน นักศึกษาคงจะมีความรู้สึกไม่ชอบ โกรธ หรือรู้สึกไม่ดี ทั้งนี้ภายใต้ความโหด ความเข้มงวด เราเองอยากฝึกให้นักศึกษารู้จักรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง เราเองเชื่อว่าความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เป็นกฏข้อหนึ่งของสังคม การอะลุ่มอล่วยนั้นสามารถกระทำได้ในบางเรื่อง ความเป็นครูเราจะต้องสร้าง สมดุลระหว่างความถูกต้องและเหมาะสม สำหรับเราเรื่องของการตรงต่อเวลา ถือเป็นเรื่องของความถูกต้อง ที่ต้องอ้างอิงตามกฏระเบียบที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ต้นในชั้นเรียน

หมายเหตุ เรานัดให้นักศึกษามาพบหลังเลิกเรียน เพื่อให้สอบโดยที่เราจะอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมจึงต้องทำแบบนี้ และให้เขาสอบโดยลดคะแนนที่พวกเขาได้ลง 30%

บันทึกระหว่างทางของความเป็นครู

จิตศิริน

5 ก.พ. 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

5555+ ตอนผมเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเลยครับ

จนติดตัวมาถึงทุกวันนี้

การตรงต่อเวลา เป็นวินัยสำคัญที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นกับเยาวชนครับ

เขียนเมื่อ 

นักเรียนจะจดจำครูที่เข้มงวดได้ดีกว่าครูที่ใจดีนะครับอาจารย์...เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่นครสวรรค์ ผมยังจำอาจารย์ท่านหนึ่งได้จนปัจจุบันคือ อ.วิเชียร เกษประทุม ท่านสอนภาษาไทย สอนการพูด เข้มงวดเรื่องเวลาเข้าเรียนมาก เกิน ๑๕ นาทีท่านจะปิดประตูล็อกกลอนไม่ให้นักศึกษาที่มาสายเข้าเรียนเลย...แต่ผมก็ชอบนะ ได้ความรู้กับท่านมามากเลย...อาจารย์ทำถูกต้องแล้วครับ ทุกสิ่งมีความสมดุลอยู่ในตัว...ทำความตกลงกันก่อนแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับ