ปูทะเล

การเลี้ยงปูทะเล

การเลี้ยงปูทะเล

    การเลี้ยงปูทะเลมีอยู่ด้วยกัน  4  ประเภท

    1.  การเลี้ยงปูเนื้อหรือปูแน่น

    2.  การเลี้ยงปูไข่

    3.  การเลี้ยงปูเล็กเป็นปูใหญ่

    4.  การเลี้ยงปูนิ่ม

หลักการพิจารณาเลือกทำเลเลี้ยงปูทะเล

    1.  อยู่ใกล้แหล่งน้ำกร่อยความเค็ม  10-30 ppt. 

    2.  เป็นบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นลงได้สะดวก  น้ำไม่ท่วมในขณะที่น้ำทะเลมีระดับสูงสุดและสามารถระบายน้ำได้แห้งเมื่อน้ำลงต่ำสุด

    3.  มีการคมนาคมสะดวก

    4.  เป็นบริเวณที่ปลอดภัยจากขโมยและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม

    5.  เป็นบริเวณที่ปลอดภัยจากขโมยและแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม

ครั้งต่อไปเรามาศึกษาถึงการสร้างบ่อเลี้ยงปูทะเลพร้อมๆกันนะครับ....อย่าลืมนะว่าเรามีนัดกันนะครับผม!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon Fisheries Officeความเห็น (0)