อบรมโครงการ Sport Hero ส่องฟ้าหาดาวมุ่งกีฬาโอลิมปิค 2020

อบรมโครงการ Sport Hero ส่องฟ้าหาดาวมุ่งกีฬาโอลิมปิค 2020 โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ระหว่าง 8- 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)