บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อบรมโครงการ Sport Hero ส่องฟ้าหาดาวมุ่งกีฬาโอลิมปิค 2020