ค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จากชื่อผู้ขายนิติบุคคล


การค้นหาข้อมูลผู้ขายจากชื่อนิติบุคคล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักด้วย โดยดำเนินการดังนี้

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/313.0.html จะได้
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด ดังรูป

ภาพ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลของบริษัทที่สืบค้นข้อมูล

ข้อแนะนำ ควรพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วน เพื่อความถูกต้องในการค้นหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)