เช้าวันใหม่กับธรรมสบาย ๆ

เช้าวันใหม่กับธรรมสบาย ๆ

วันจันทร์ ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

สวัสดีเช้าวันจันทร์ วันนี้ก็อีกตามเคยเช้าๆวันจันทร์เช้าวันแรกของสัปดาห์ มาพบกับธรรมดีๆกันดีกว่า "คนดี คนไม่ดี" คนดีคนหนึ่งย่อมสามารถใช้ความดีของเขาให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นความดีงาม เป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่สถาบันของไทยได้ ตรงกันข้ามกับคนไม่ดีสักคนหนึ่งที่ย่อมให้ความชั่ว ความเห็นแก่ตัว ความมุ่งร้ายทำลายคนที่มีความริษยา เพราะความดีงามด้วยชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งกว่า ความไม่ดีในความหมายของชื่อที่เรียกขานก็แตกต่างกันกับคำว่าคนดีนิสัยใจคอ ความประพฤติปฏิบัติก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเป็นธรรมดา คนดี คือ คนที่ทำความดีเต็มสติปัญญาความสามารถ คนไม่ดี คือ คนที่ทำความไม่ดีอยู่อย่างเต็มสติปัญญาความสามารถเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)