ถึงเวลา ตื่น...มาเริ่มต้น...ให้ถูกตรง สอดคล้องคุณธรรม รึ ยัง !!!


บันทึกคำคิด.. ในวันเด็ก สะกิดมโนธรรม ถามเพื่อหมายให้เกิด " คุณธรรม นำ ความรู้ "

" ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต "

คือ คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๘ ที่ต้องนำมาปุจฉาฯ ให้เกิดสัมมาปัญญา...

ด้วย " ความรู้ มิจฉา " มากมีท่วมล้นโลก
อีก " คุณธรรมสัมมา " ปรากฏน้อยนิด.. ริบหรี่ ๆ

สองคำนำคู่กัน หมายมุ่งเป็นอุดมการณ์สืบทอดสู่เด็ก..สู่เยาวชน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ฯ เพื่อให้...นำสู่อนาคต

แล้ว ณ บัดนี้ รูปธรรมแห่งคุณธรรมผู้ใหญ่ มี.. ดังคำชวัญ สักกี่ %

ความรู้ รู้ ว่า ใด อบายมุข ในผู้ใหญ่ แล้วทำไม ไม่ปลุก คุณธรรมใจแห่งตน ปฏิบัติลด.. ละ.. เลิก..

เด็ก ๆ มีปกติเห็นผู้ใหญ่ ชนแก้ว
เด็ก ๆ มีปกติเห็นผู้ใหญ่ มีเมียเยอะ ปกปิด เอาอก เอาใจ
เด็ก ๆ เห็นผู้ใหญ่ ทุจริต ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดมีอบายมุข มอมเมาประชาชน ฯลฯ พฤติกรรมขัดแย้งกับคำว่า... " คุณธรรม " สิ้นเชิง

หรือ จะสื่อให้เด็ก ๆ ทราบว่า ว่า " พวกเอ็งต้องเชื่อ และ ทำเฉพาะตามที่ข้าสอน แต่พวกเอ็ง... อย่าทำ ตามที่ข้าทำ !!! "


ถึงเวลา ตื่น...มาเริ่มต้น...ให้ถูกตรง สอดคล้องคุณธรรม รึ ยัง !!!


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)