สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๑)

"อาศิรวาท บาทบงส์ องค์ตากสิน

พระภูมินทร์ ปิ่นนครา ฟ้าสืบสาน

พระทรงนำ ไพร่ฟ้า มาบริบาล

พระประทาน อิสระ ประชาไทย

พระทรงสู้ กู้บ้านเมือง จนเรืองรุ่ง

พระทรงมุ่ง สร้างไทย ให้สดใส

พระทรงธรรม นำไทย ให้เกรียงไกร

ขอเทอดไท้ มหาราช กู้ชาติไทย"

28/12/57

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระบรมราชาที่ 4

(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)