หนังสือปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนความเห็น (3)

24 มกราคม 2558 เจอกัน ที่กำแพงแสนครับ

เมื่อไม่กี่วันก่อนท่านอาจารย์ขจิตก็เข้ามาเยื่ยมครับคุณหมอ

ยังได้รับหนังสือจากท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี อีกด้วยครับ