ใบไม้กำมือเดียว (2) : ชุดความรู้ที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรได้เรียนรู้

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อช่วงนี้ มีข่าวที่เป็นประเด็นปัญหาสังคม ที่เราควรให้ความตระหนัก

ร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ท่านสามารถติตตามรายละเอียดของข่าวได้ที่

http://morning-news.bectero.com/social-crime/30-De…พ่อของน้องจีโน่ ได้ตั้งคำถามกับสถาบันครอบครัว

และสถาบันการศึกษาได้ดีมาก ๆ ครับ
ประเด็นที่อยากนำเสนอจากกรณีศึกษานี้ คือ


คนอายุ 19 ปี ส่วนใหญ่แล้วยากนักที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้ของชีวิต

ยากนักที่จะเอาชนะความโลภ โกรธ หลง ที่เกิดขึ้นในใจตน


*** มีกิจกรรมหรือชุดความรู้อะไรไหม ? ที่จะพัฒนามนุษย์ทั่วไป

หรือมนุษย์ที่มีปัญหาชีวิต แล้วทำให้สามารถเอาชนะโลภ โกรธ หลง ได้หนอ


ถ้ามนุษย์เข้าถึงความจริงชุดหนึ่ง เหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้น

แต่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงชุดนั้น

นอกจากเพราะบุญวาสนาแล้ว .. น่าจะเกิดเพราะความประมาทในชีวิตในธรรม หนอ


มนุษย์จำนวนไม่น้อย เชื่อมั่นในความจริงเพียงระดับโลก ๆ หรือ

ความจริงในระดับที่สมองคำนวณเอา หนอ

มนุษย์ตีกรอบตัวเองด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องพิสูจน์เชิงประจักษ์
เพียงอายนตะอันหยาบ หนอบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)