นวัตกรรมอุดมศึกษา


นวัตกรรมอุดมศึกษา

นสพ. มติชน ฉบับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงข่าว "สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ปั้นบัณฑิตรุ่นแรก แทนคุณแผ่นดิน เพื่อชุมชนยั่งยืน" บอกว่า นักศึกษาของสถาบันนี้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๗๓๘ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

อธิการบดีของสถาบันนี้คือ รศ. ดร. เสรี พงศ์พิศ และผู้ร่วมกันยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถาบันนี้คือ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของ ๔ ภาคี คือ ปตท., ธกส., สวทช., และ มูลนิธิหมู่บ้านไทย มีสถาบันส่วนกลางอยู่ที่อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จัดการเรียนรู้แบบเอาชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง เน้นการปรับวิธีคิด วางเป้าหมายและแผนวิธีคิด แล้วลงมือทำทันที เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ถือเป็นการศึกษาแนวใหม่ เรียนจบแล้วยังทำงานที่เดิม นำความรู้ไปพัฒนาถิ่นเกิดของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักการเรียนการสอน เพื่อความเป็นคนดี รู้จักออม รักสิ่งแวดล้อม ไม่เสพอบายมุข ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ว่าควรเรียนรู้ด้วยวิธีไหน เนื้อหาแบบไหน ที่สามารถตอบโจทย์ ของชุมชนได้

มี ๓ สาขา คือ สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (จบ ๒,๒๑๕ คน) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (จบ ๕๑๘ คน) สาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน (จบ ๕ คน)

บัณฑิตที่ข่าวยกมา อายุ ๔๔ปี (นายแสวง สัตย์รัมย์ ผู้พิการ) และ ๗๒ ปี (นางมาลา จินดาหลวง)

ผมนำมาบันทึกไว้ เพื่อสื่อสารว่า อุดมศึกษาไทยได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง เชื่อมโยงอุดมศึกษากับชีวิตจริงของคนในวัยทำงานดำรงชีวิต ก้าวออกจากกรอบที่คับแคบของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำงานภายใต้ความเป็นทางการ จัดการศึกษาตามวัย เน้นวัยก่อนทำงาน

เป็นความท้าทายของสิ่งที่เรียกว่า "คุณภาพ" ของการศึกษา

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ธ.ค. ๕๗

571231, อุดมศึกษา, การเรียนรู้, สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, เสรี พงศ์พิศ, เสรี_พงศ์พิศ

หมายเลขบันทึก: 583280เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2014 05:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ธันวาคม 2014 05:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

กราบสวัสดีปีใหม่ด้วยครับอาจารย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี