หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้

...ศัตรูของมนุษย์...การเรียนรู้...ครูจงเป็นตัวอย่างที่ดี...

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1 ที่ห้องประชุมวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม วิทยากรโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เก็บภาพมาฝากค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณฤทธิไกร มหาสารคาม...สวัสดีปีใหม่นะคะ