สัปดาห์ที่ 8 การรับเกียรติบัตร (23/12/2557)

สวัสดีครับ

วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งนักเรียนไปแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครับ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ซึ่งปีนี้จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้ครับ (23/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)