สัปดาห์ที่ 6 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (12/12/2557)

สวัสดีครับ

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้องชื่อเสียงให้กับโทรย้อยเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน

มีนักเรียนจำนวน 11 คนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

(12/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)