สนทนาสด “สร้างสุขภาพ” ที่ อสมท.พัทลุง FM 95.75 MHz

ชายขอบ
สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการมีส่วนร่วม ของแต่ละท้องที่เพื่อกลุ่มเป้าหมายนำไปปรับใช้กับท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนคนดีที่ดำเนินงานสร้างสุขภาพได้รับการยกย่อง ซึ่งก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงาน

     นับเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ที่ทีมงานจาก สสจ.พัทลุง ซึ่งประกอบด้วยพี่สวาท รามทิพย์ พี่ไพลิน ฆังครัตน์ พี่สำเริง สุดสวาท และผมได้ร่วมกันสร้างสรรค์รายการรายการหนึ่ง คือ สนทนาสด “สร้างสุขภาพ” ที่ อสมท.พัทลุง FM 95.75 MHz ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

     โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมพลังการสร้างสุขภาพของประชาชน ที่ผมเขียนขึ้น โดยความเห็นชอบของพี่สวาท รามทิพย์ และนพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ ผชช.ว. รวมถึงนพ.ยอร์น จิระนคร นพ.สสจ.พัทลุง เป็นผู้เสนอฯ ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการมาจาก สปสช.สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) ซึ่งอาจารย์หมออมร รอดคล้าย ผอ.ก็ได้อนุมัติมาให้แล้ว

     กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจกรรม) ก็เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการมีส่วนร่วม ของแต่ละท้องที่เพื่อกลุ่มเป้าหมายนำไปปรับใช้กับท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนคนดีที่ดำเนินงานสร้างสุขภาพได้รับการยกย่อง ซึ่งก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมนี้จะมี พี่ไพ ผู้มุ่งมั่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแม่งานตลอดเรื่องราวครับ

     สัปดาห์ที่แล้วเป็นเครือข่ายไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จากสมัชชาสุขภาวะฅนป่าพะยอม ก็ได้น้องชัยวัฒน์ แก้วเนียม ประธานสมัชชาฯ และน้องณัฐชยา ทองศรีนุ่น เลขาฯสมัชชาฯ ได้มาพูดคุยวันนั้นพิธีกรคือพี่ไพ ซึ่งพี่เขาก็ได้ AAR หลังออกอากาศไว้แล้วที่ ตนเองมีโอกาสได้ทบทวนหลังจากได้ออกอากาศไปแล้วครั้งที่ 1 จึงอยากเล่า ประสบการณ์ที่ได้รับจาก... สำหรับของวันนี้เป็นรายการของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพัทลุง ก็มีพี่นิพัฒน์ ทองไสย ประธานสภาฯ และคุณดวงใจ คำคง ผู้ประสานงานที่ที่ปรึกษาได้ไปออกรายการพูดคุยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง ครั้งนี้พี่แหมว หรือพี่สวาท รามทิพย์ หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับ AAR พี่ไพสัญญาว่าจะเล่าถ่ายทอดออกมาเป็นระยะ ๆ ทุกครั้งหลังจากที่จัดรายการแล้ว ที่สำคัญคราวนี้ได้บันทึกเสียงไว้ด้วย ซึ่งผมจะถอดเสียงออกมาเผยแพร่ให้ได้ทราบในห้วงเวลาถัดไปนะครับ

     สัปดาห์หน้านะครับ เป็นเวลาของผมที่จะต้องไปออกรายการเพื่อบอกเล่าเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่เดินเรื่องภายไต้กรอบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 3 (ระยะเวลาของการวิจัยฯ 3 ปี) ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การสื่อสาร#พัทลุง#บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ#ไตรภาคีฯ#นักพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 58234, เขียน: 09 Nov 2006 @ 18:09 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)