ความสุขจากการสังเกตชั้นเรียน

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นบทที่ 1 ของ การเริ่มต้น ..เรานัดหมายครั้งต่อไป อีก เดือนหน้า ..แต่สิ่งที่เราร่วมสะท้อนผลระหว่าง ครู ผอ. และ ศน. ค่อนข้างจะไว้และมั่นใจได้ว่า ครูทั้งสองท่าน น่าจะเป็นความหวัง สำหรับการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขกับการมาสังเกตชั้นเรียนประถมเล็กๆ ที่ห่างไกล จริงๆ

สังเกตการสอน ..รร.หนองโพนโนนสมบูรณ์ และ นาจำปา อ.ดอนจาน . หลังจากที่ ครูได้รู้หลักการแนวคิด การสอนในรูปแบบ PBL และ open approach แล้ว จากการอบรม 2-3 ครั้ง ถึงเวลานัดหมายการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน .. ก่อนนัดหมายได้รับโทรศัพท์ ขอเลื่อนการนิเทศ ไม่พร้อม ไม่มั่นใจจะทำไม่ได้..แต่เมื่อ ศน.ไม่ยอมเลื่อนนัด ..สิ่งที่พบ คือ สิ่งที่ครูบอกเตรียมตัวน้อย แต่ทำได้ดีมากๆ หลังสังเกตการสอน ได้ร่วมสะท้อนผล..เรื่องราวดีๆ

ที่ โรงเรียนเพื่อสังเกตการสอน เราใช้เวลาประชุม เคลียร์แผนการสอน เกือบ ชม.(ครูสองคน คณิต กับ กทอ.) และเข้าสังเกตการสอน เพื่อที่จะมาสะท้อนผลหลังสอน

ครูทั้งสองคนทำได้ดีมาก ทุกคนบอกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆ ที่มี ศึกษานิเทศก์มาสังเกตการสอน ทั้งสั่นและประหม่า แต่สิ่งที่พบเห็นคือ ครูมีการเตรียมตัว และ คอยกระตุ้นช่วยเหลือในระหว่างทำกิจกรรม ในกรณีที่เด็กไม่ได้ รู้จักจังหวะในการเข้าถึงตัวเด็ก แต่ละคน ในวันนี้ การสอนด้วยกระบวนการแบบเปิด นร.ทั้งสามกลุ่มที่ครูแบ่ง มีสองกลุ่มคิดเหมือนกันและได้วิธีเดียว ส่วนอีกกลุ่มคิดต่าง แต่คิดผิด ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ครูเข้าใจกระบวนการสอนมากยิ่งขึ้น และ ผู้บริหาร เข้าใจรู้หลักการนิเทศการสอน

ครู กทอ. สารภาพว่าใช้แผนจากอินเทอร์เน็ต แต่มีการตรวจสอบ แต่ก็ ศึกษาแผนเป็นอย่างดี มีการตั้งประเด็น คำถาม ให้นร.ได้คิด (แต่ครูไม่สนใจคำตอบ เพราะกลัวเวลาไม่พอ) ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการรีบเร่งเข้าเนื้อหา ที่ต้องการจะให้ความรู้ แต่เมื่อถึงกระบวนการสอน ครูกลับใจเย็น ที่จะให้นร.ได้ ชัดเจนระหว่าง ความแตกต่างระหว่างไม้ดอกกับไม้ประดับ มีท่าทางกระตือรือร้น นร.สนุกสนาน นักเรียนโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์ กับครูเป็นอย่างดี คิดตามสิ่งที่ครูพูด และมีคำพูดที่สะท้อนถึงการคิด ของเขา เช่น เคยเห็นดอกนี้อยู่บ้านครู ต้นนี้ไม่รู้จักเลย..(ดูภาพ) โอ้ววรู้แล้ว ดอกกระดังงา อยู่หน้าห้องผอ. ฯลฯ ครูทำไม ไม่ใช้คำค้นว่า รวมพันธุ์ไม้ yes sir ครูจะพาตอนต้นไม้ ครูมีแต่โกหก ว่าจะพาทำ

เป้าหมายครู กทอ.คือ ให้นร.เห็นปัญหา ว่าชั้นเรียนตัวเอง ไม่มีชีวิตชีวา เพราะไม่มีต้นไม้สักต้น ครูต้องการให้นักเรียนทำ project based ด้วยการ เพาะพันธุ์ไม้ และนำมาปลูกที่ชั้นเรียน เพื่อความสวยงาม ..

เป็นบทที่ 1 ของ การเริ่มต้น ..เรานัดหมายครั้งต่อไป อีก เดือนหน้า ..แต่สิ่งที่เราร่วมสะท้อนผลระหว่าง ครู ผอ. และ ศน. ค่อนข้างจะไว้และมั่นใจได้ว่า ครูทั้งสองท่าน น่าจะเป็นความหวัง สำหรับการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสุขกับการมาสังเกตชั้นเรียนประถมเล็กๆ ที่ห่างไกล จริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)