ปรับแผนการเรียน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรับแผนการเรียน

จากการที่ได้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก ที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการรายวิชาเลือกของส่วนกลาง เพื่อลดจำนวนรายวิชาลงนั้น เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ครบระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจาก 16 กศน.อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับแผนการเรียน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บภาพการประชุมมาฝากเล็กน้อยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะที่แบ่งปัน

ฝากติดตามด้วยนะคะ

https://www.gotoknow.org/posts/579478

ยินดีที่ได้แบ่งปันค่ะศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...ดีใจที่ได้รู้จักนะคะ