24 ตุลาคม 2557 วันเกิดครบรอบ 73 ปี ของพระราชไพศาลมุนี พระสุปฏิปันโน เมืองคนดี

ข้าพเจ้าเพียงแค่อยากเขียนถึงท่าน

..... พระสุปฏิปันโน..... ของเมืองคนดี

..... พระแท้...ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ 

..... 

กว่า 1 ปีเต็ม ที่ข้าพเจ้าได้เห็นท่าน ได้สัมผัสวัตรปฏิบัติของท่าน 

และได้ปรนนิบัติรับใช้ท่าน 

..

ข้าพเจ้ารับรู้ถึง...ความโชคดีที่ข้าพเจ้าได้รับ

จากความเมตตาของท่านมากกว่าสิ่งอื่นใด

..

วันคืนล่วงเลยผ่านไป....

ได้บอกบางสิ่งบางอย่างให้ข้าพเจ้ารู้ว่า....

เมื่อข้าพเจ้าได้พบเจอ...พระแท้ที่ข้าพเจ้าเพียรหามาทั้งชีวิตแล้ว...

..

ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อท่าน...

..

วันเกิดครบรอบปีที่ 73 ของท่านปีนี้ 

ข้าพเจ้าขอน้อมนำบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้  น้อมถวายแด่ พระเดชพระคุณเจ้า  พระราชไพศาลมุนี 

ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุขทางธรรม และเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ตราบนานเท่านาน

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แสงแห่งความดีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอสาธุๆ

ขอให้ท่านมีความสุขในธรรมตลอดไปครับ

ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ

กลับจากระนองหรือยังครับ

เขียนเมื่อ 

กลับมากำแพงแสนแล้วครับพี่แสงแห่งความดี

น้องดวงใจและคนใกล้ตัวเป็นอย่างไรบ้างครับ