“งานแข่งทักษะวิชาการ” (01/09/57)

วันนี้เป็นวันแข่งทักษะวิชาการ ฉันรับหน้าที่ดูแล และควบคุมนักเรียนในการแข่งขัน 2 ประเภท คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย flash Animation และโครงงานเครื่องหนังแฮนด์เมด

ช่วงแรกเป็นการแข่งขันของ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย flash Animation ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง ผลคือนักเรียนของฉันชนะการแข่งขัน

ช่วงที่ 2 เป็นการแข่งขันโครงงานเครื่องหนังแฮนด์เมด ใช้เวลาในการนำเสนอ และทำกระเป๋าหนังแฮนด์เมด 3 ชั่วโมง ผลคือนักเรียนของฉันชนะการแข่งขันเช่นกัน

จึงได้เป็นตัวแทน ไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)