“เตรียมงานวันอาเซี่ยน” (14/8/57)

ช่วงบ่ายของวันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เพราะนักเรียนแต่ละห้องต่างจัดเตรียมงาน วันอาเซียนและวันเปิดอาคารเรียนใหม่

สำหรับฉันมีหน้าที่นับจำนวนเงินจากซองผ้าป่าเป็นชั้นเรียน เมื่อเสร็จแล้วก็มาตกแต่งต้นผ้าป่าของโรงเรียน

ช่วงค่ำก็มีการจัดตกแต่งสถานที่จัดงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนมาช่วยงานร่วมกัน ทั้งจัดแต่งอาคารเรียน เวทีสำหรับการแสดง ถึงแม้ฝนจะตกแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยงานของโรงเรียนค่ะ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)