“วันศุกร์ มาเยือน” (04/07/57)

>>> และแล้วก็ถึงวันศุกร์ซักที อาทิตย์นี้ฉันรู้สึกหมดพลังไปมาก เจ็บคอเหมือนจะไม่สบาย แต่ก็ต้องอดทน เพราะต้องสอนทุกวัน

>> วันนี้สอนนักเรียนม.3 ในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้า นักเรียนตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูสอน ดีมาก มีการซักถาม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี

>> ในชั่วโมงว่าง ก็มานั่งจัดเรียนแผน ทำแผนใหม่ และตรวจงานนักเรียนที่ค้างอยู่

>>> ตอนเย็นก็ไปคุมแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน เสร็จแล้วกลับมาทำความสะอาดห้องครูพี่เลี้ยง ก่อนกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)