“การสร้างชิ้นงาน : ผ้ามัดย้อม” (17/07/57)

ในชั่วโมงที่ 3 ของวันนี้ นักเรียนชั้นม.3/2 เรียนในเรื่อง การสร้างชิ้นงาน โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ร่วมกันทำผ้ามัดย้อม

นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมาก ช่วยเหลือดี แต่มีอุปสรรคตรงที่นักเรียนบางกลุ่มเตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบ และบางกลุ่มใช้สีย้อมผ้าผิดแบบ ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการให้กระจายไปอยู่กลุ่มอื่นก่อน และหักคะแนนความรับผิดชอบ

ผลงานของนักเรียนที่ออกมา เป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)