“เริ่มจันทร์ สัปดาห์ที่ 7” (30/06/57)

*** เปิดเรียนกับวันจันทร์ใหม่ด้วยความสดใส วันนี้ฉันสอนนักเรียนชั้น ม.1 ในเรื่องของการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ โดยในขั้นกิจกรรมฉันให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และช่วยกันทำความสะอาดห้องในมุมต่าง ๆ เช่น เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง จัดมุมหนังสือ กวาดห้องและถูห้อง

** นักเรียนช่วยกันทำงานดี รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่และทำงานด้วยความสามัคคี ทำให้การทำความสะอาดห้องเสร็จเรียบร้อยภายในชั่วโมง

*** ในช่วงบ่ายก็ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงทำงานต่าง ๆ เช่น ตัดผ้าให้มีขาดเท่ากัน เพื่อใช้สอนนักเรียน เดินเอกสาร พิมพ์เอกสาร เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)