“วันสุนทรภู่” (26/06/57)

## วันนี้เป็นวันสำคัญของไทย คือวันสุนทรภู่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมมากมาย ทั้งตอบคำถามเพื่อแลกรางวัล การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ การวาดรูปวันสุนทรภู่ และอื่น ๆ

# เมื่อเสร็จจากกิจกรรมวันสุนทรภู่แล้ว ก็เข้าสอนนักเรียนชั้นม.3/2 เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า โดยให้นักเรียนเย็บผ้าใน 4 รูปแบบ คือ การเนา การสอย การด้นถอยหลัง และการคัทเวิร์ค

## นักเรียนหญิงส่วนใหญ่จะทำได้ดีกว่านักเรียนชาย เพราะมีความอดทนและใจเย็นมากกว่า แต่นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จพร้อมส่งในชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)